Inzamelpunt voor vlakglas.

Vanaf heden zijn wij inzamelpunt geworden voor vlakglas! Staat die oude dubbele ruit nog steeds in uw schuur? Kom hem bij ons in de container gooien! Met het vlakglasafval dat u inlevert, wordt nieuw glas gemaakt. Glas is 100% herbruikbaar. En zo wordt vlakglas steeds opnieuw ingezet als grondstof voor nieuw vlakglas, holglas of glaswol.
Vlakglas gescheiden inzamelen en recyclen draagt dan ook goed bij aan de circulaire economie.

2017-02-26T14:22:41+00:00